NH

NH - Vad är det?För ett antal år sedan skrev Pat Parelli en bok om Natural Horsemanship. En bok där han beskriver hur man kommunicerar med sin häst på hästars vis. I boken får man också lära sig grunderna i hans koncept med Seven Games.


Detta är med ett annat ord också rent hästvett men efter denna boken fick det ett namn därav Natural Horsemanship.


Natural Horsemanship är heller inget som man tar fram lite då och då utan ett förhållningsätt du har till din här i all hantering.


Hittade en bra text på nätet som jag använder här och som ger ett litet intro om Seven Games och Pat Parelli och hans tänk. 


Introduktion Horsemanship / Naturlig Hästträning med fokus på säkerhet vid hästhanteringLåt hästen lära dig hur du ska bete dig för att vinna dess respekt och fulla för-troende.


Bara så kan du bli dess naturliga ledare


Introduktion:


Natural Horsemanship eller Naturlig Hästträning är en metod som bygger på hästarnas inbördes kommunikation. Man har helt enkelt översatt hästarnas kroppsspråk och signaler till människans kroppsspråk och signaler, för att på så sätt kunna få hästen att förstå oss bättre.


Vår träningsmetod bygger på Parelli-konceptet. Pat Parelli och hans fru Linda har, genom att på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt sammanställa och dokumentera sina erfarenheter, skapat en träningsmetod som är klar, tydlig och greppbar. (Läs gärna mer på www.parelli.com).


Metoden går ut på att man ser hästen som precis det den är:


En häst. Ett flykt- och flockdjur med djupt rotade instinkter, vilka emellanåt går stick i stäv med människors vilja och beteende. Genom att lära dig hur hästen reagerar, tänker och känner i olika situationer får du bättre kontakt med din häst och kan befästa ditt ledarskap. När du lärt dig hur hästar kommunicerar inbördes kommer du att kunna be din häst att utföra vissa moment och du kommer att kunna förklara för hästen vad du vill, på ett sätt som den kan relatera till och förstå.


Med rätt kommunikation behöver du aldrig tvinga din häst att göra det du vill, det räcker att du frågar tillräckligt tydligt. Det är alltså en viktig skillnad att få (tvinga) hästen att göra det du vill att den skall göra och att få hästen att själv vilja göra det du vill att den skall göra.


Du får lära dig hästens syn på behag resp. obehag samt att använda faser (olika nivåer av bestämdhet) i allt du gör. Detta kommer att få din häst att respektera och lyda dig.


Parelli-metodens första nivå (Level 1) är fokuserad på säkerhet. Man börjar med markträning (Online) och lär sig de s.k. 7 lekarna (The Seven Games©). Dessa består av 3 s.k. principlekar och 4 s.k. syfteslekar. Du börjar med att lära dig de 3 principlekarna, på vilka allt annat sedan bygger. De 4 syfteslekarna är nämligen kombinationer och vidareutveckling av principlekarna, och med hjälp av dessa totalt 7 moment kommer du att kunna hantera din häst från marken – och så småningom även från ryggen - på ett säkert, enkelt och effektivt sätt.


Våra verktyg – vår kunskap:


Horsmanship handlar om att lära oss hur vi skall bete oss tillsammans med våra hästar. För att vi skall kunna lära hästen någonting måste vi först ha de nödvändiga verktygen och vi måste dessutom veta hur, när och varför vi skall använda dem.


The six keys of success - De sex nycklarna till framgång:


Attityd - vi måste tro på vad vi gör


Kunskap - vi måste veta hur, när och varför vi ska göra det


Redskap - vi måste ha rätt redskap för rätt situation


Teknik - vi måste hantera dessa redskap på rätt sätt


Tid - det går aldrig att stressa fram framgång


Fantasi - vi måste variera övningarna


Människans fyra skyldigheter gentemot hästen:


Att inte bete sig som ett rovdjur


Att tänka som en horseman


Att ha ett oberoende säte


Att veta den naturliga kraften av att fokusera


Hästens fyra skyldigheter gentemot människan:


Att inte bete sig som ett bytesdjur


Att hålla gångart


Att hålla riktning


Att se efter vart den går


Fyra saker som är viktiga för hästen:


Säkerhet:


För hästen går säkerheten före allt annat. Det är därför vi alltid måste börja med att få hästen att känna sig trygg. Annars kan den inte koncentrera sig på något annat än att försöka fly från faran. Hör ihop med Människans skyldighet nr 1, 'att inte bete sig som ett rovdjur'. För att få hästen att känna sig säker med oss och våra redskap gör vi den första principleken, 'Friendly Game', innan vi kräver att hästen ska prestera något.


Välbefinnande:


Det är här 'behag/obehagsprincipen' kommer in. Vi skapar ett obehag för hästen när vi använder oss av 'de fyra faserna av bestämdhet/the four phases of firmness'. Detta gör vi genom att först förvarna hästen när vi klappar på det ställe vi vill jobba med. Sedan använder vi oss av de fyra faserna som går från mjukt till hårt. Målet är ju att hästen skall lära sig att den kan undvika obehaget i fas tre och fyra genom att svara redan på fas ett och/eller fas två.


Lek:


Hästen är ett flockdjur och lek ingår i dess natur. Leken är det viktigaste efter säkerhet och välbefinnande. Hästar använder lekar för att kommunicera med varandra. Det är genom lek hästen uttrycker relation och dominans. Genom att leka med hästen 'på hästars vis' bygger vi upp ett förhållande med den och kan få den att acceptera oss som flockledare och kamrat.


Mat:


Vi vet väl alla att hästar i allmänhet är intresserade av att äta. Men en häst som känner sig osäker har inte ro att äta. När hästen vill äta när vi är ute och rider eller går, ska vi bara fortsätta att driva på den. På så sätt undviker vi den ojämna kamp som uppstår när vi försöker dra upp huvudet. Hästen kan inte äta samtidigt som den går.


Opposition Reflex - Motsatsreflex


Hästen har en medfödd instinkt/reflex att gå emot tryck när de blir trängda. Det har att göra med att de är klaustrofobiska, rädda för att bli instängda. En häst går aldrig frivilligt in i ett okänt utrymme med bara en ingång. Det är denna motsatsreflex som gör att hästen t ex hänger sig på bettet eller går emot skänkeln. Ju mer vi då tar i, desto hårdare lägger hästen sig emot. Vi ska träna bort denna reflex genom de sju lekarna i Level 1. Viktigt att tänka på här är att använda en lång och mjuk fas ett och två, särskilt om man märker att hästen har en tendens att lägga sig emot trycket. Ännu viktigare är att reagera blixtsnabbt så fort hästen gör en ansats till att flytta sig; så fort den överhuvudtaget börjar flytta över vikten eller gör en ansats att böja huvudet, så släpper vi trycket - DIREKT!


Four phases of firmness - fyra faser av bestämdhet


I allt vi gör med våra hästar använder vi de fyra faserna för att bli effektiva och få hästen att förstå vad vi vill att den ska göra. Vi börjar alltid med att förvarna hästen genom att klappa på det ställe vi kommer att beröra eller genom att 'slajda' i repet. Detta för att säga: 'nu händer det snart något här - var beredd!' Vi anpassar faserna efter vad det är vi ska göra och vilka redskap vi använder.


I Porcupine Game (flytta hästen för stadigt tryck) är faserna Hår, Hud, Muskel, Ben. För att böja huvudet tar vi t ex tag i repet med tummen uppåt och faserna är Pekfinger, Långfinger, Ringfinger, Lillfinger. När vi rider är faserna Öga, Navel, Skänkel, Tygel.


Det är viktigt att använda långa, mjuka fas ett och två (se även sid 2, Opposition Reflex), särskilt i början. När vi kommer till fas fyra håller vi bara kvar ett stadigt tryck, ända tills hästen ger oss eftergift. Då släpper vi genast efter.


Det är också viktigt att ha en rytm i det vi gör, alltså att ha lika långa faser varje gång vi gör ett moment. När hästen förstår momentet kan vi öka farten i faserna och därmed kräva en snabbare reaktion.


Comfort/Discomfort - behag/obehag


Genom att använda oss av de fyra faserna kan vi gentemot hästen förstärka intryck på ett positivt eller ett negativt sätt. Behag för hästen är att slippa obehag och genom att reagera så tidigt i faserna som möjligt kan hästen alltså uppnå detta. Det är alltså inte VAD vi gör som får hästen att förstå vad vi vill utan NÄR VI SLUTAR GÖRA DET. Återigen, jätteviktigt att reagera blixtsnabbt så fort hästen ens försöker göra rätt!


Höger resp. vänster hjärnhalva


Hästens högra hjärnhalva styrs av instinkter. När den är inkopplad – hästen är ’’right-brained’’ - får vi inte kontakt med hästen. Vi måste alltid försöka få hästen att koppla över till vänster hjärnhalva, den tänkande halvan, innan vi kräver något av hästen. Detta gör vi bl a genom de sju lekarna, se nedan.


Approach/Retreat - närmande och reträtt


Vi använder denna metod om hästen t ex inte vill bli berörd på ett speciellt ställe eller för att lära hästen att komma till oss i hagen. Vi är envisa men rättvisa och närmar oss en liten, liten bit i taget och drar oss direkt tillbaka då hästen reagerar rätt. Tid och tålamod krävs.


The Seven Games - de sju lekarna (online)


De sju lekarna är relations- och dominansbeteenden översatta från hästarnas språk till vårt kroppsspråk. Online betyder att de utförs från marken med hjälp av rep och grimma. Lekarna är uppdelade i tre stycken PRINCIPLEKAR (Friendly Game, Porcupine Game och Driving Game) som ligger till grund för de fyra följande SYFTESLEKARNA (Yo-Yo Game, Circling Game, Sideways Game och Squeeze Game).


Det är viktigt att befästa de tre principlekarna ordentligt innan man börjar arbeta med de fyra syfteslekarna. Allting vi gör bygger nämligen på de tre principlekarna och man kan alltid utgå ifrån att någon av dessa tre lekar är trasig om man stöter på problem i någon av de fyra följande. Då är det bara att gå tillbaka och laga den trasiga leken och sedan försöka igen.


Första leken: Friendly Game - Vänskapsleken


I denna lek ska vi bevisa för hästen att vi inte beter oss som rovdjur och på så sätt får vi hästen att slappna av och inte bete sig som ett bytesdjur. Det är här vi får hästen att koppla över till vänster hjärnhalva och börja tänka. När vi ser att hästen slappnar av, t ex börjar slicka sig om läpparna och tugga lite, så vet vi att den är lugn och redo att gå vidare till nästa lek. Man börjar alltid varje pass med hästen med Friendly Game, men man gör det även mellan de olika momenten under ett träningspass, eller om hästen av någon anledning behöver lugnas. Friendly Game är den enda av de sju lekarna där vi vill OKÄNSLIGGÖRA hästen, de sex andra lekarna används för att KÄNSLIGGÖRA den.


Friendly Game skapar/upprätthåller en balans mellan dominans och kamratskap. Man lär också hästen att förstå skillnaden mellan rytmisk rörelse och rytmiskt tryck. Vi använder de redskap vi kommer att använda under träningspasset för att göra Friendly Game och leken ska göras i hästens alla zoner (se bilaga 1) Det är extra viktigt att göra Friendly Game med sådana redskap eller saker som skapar spänning och osäkerhet hos hästen, så den vänjer sig vid dem. Vi håller på att t ex svinga repet ända tills hästen står still. Då slutar vi direkt och hästen upplever behag. (Se även Approach/Retreat på sid 4). Här kan man använda sin fantasi och göra Friendly Game med allt från vojlocken till prassliga plastpåsar. Allt för att få hästen trygg och avslappnad i alla situationer.


Andra leken: Porcupine Game - Piggsvinsleken


I denna lek ska vi lära hästen att gå undan för stadigt tryck. Vi ska lära hästen att flytta sig framåt och bakåt, att flytta bak- och framdel. Vi använder oss av de fyra faserna Hår, Hud, Muskel, Ben och vi förvarnar genom att klappa i den zon vi skall flytta, eller genom att 'slajda' repet om vi ska flytta hästen framåt. Syftet med övningen är att få hästen känslig och uppmärksam. Genom att succesivt öka trycket och sedan omedelbart släppa trycket då hästen gör – eller försöker göra – rätt kommer hästen att lära sig att flytta sig för lättare och lättare tryck.


Tredje leken: Driving Game - drivningsleken


Driving Game går ut på att få hästen att gå undan för rytmiskt tryck. Trycket uppkommer alltså en bit ifrån hästen och närmar sig succesivt för att slutligen träffa hästen.Så småningom ska hästen av vårt kroppsspråk förstå när den ska flytta sig. Om man märker att hästen inte förstår Driving Game så går jag tillbaka till Porcupine Game och övar den ännu mer. I Driving Game kan man antingen använda sina händer genom att t ex låtsas skvätta vatten från fingrarna, men man kan även använda repet genom att snurra det och sikta mot den zon av hästen man vill flytta undan.


Även i denna lek använder vi oss av de fyra faserna. Faserna i denna lek gör man på följande sätt: fas 1, fokusera på den zon du vill flytta undan och titta vart du ska, fas 2, starta rytmiskt tryck, fas 3, rytmiskt tryck närmar sig hästen och fas 4, rytmiskt tryck träffar hästen. Om hästen inte går undan när den blir träffad, fortsätt tills den flyttar sig det allra minsta och släpp då trycket omgående. Men, som sagt, om hästen inte verkar förstå vad det är den skall göra så är det bara att gå tillbaka och laga Porcupine Game.


Fjärde leken: Yo-yo Game – jojoleken


Syftet med yo-yo game är att skapa en balans mellan bakåt- och framåtdrivning. Övningen utvecklar hästens uppmärksamhet och respekt och människan får lära sig känslighet och att förfina vårt kroppsspråk. Dessutom är denna lek utgångspunkt för de tre sista övningarna. Övningen utförs på följande sätt: stå med hästen rakt framför dig. Börja med att flytta hästen en liten bit bakåt genom att använda stadigt tryck mot bringan eller nosryggen. Fatta sedan repet (när övningen börjar skall repet ligga slappt på marken) i yttersta änden och låt flärpen hänga ner mot marken. Fokusera på hästen och lyft pekfingret och vifta försiktigt med det (fas 1). I fas 2 vickar du på handleden, i fas 3 rör du på armen ner till armbågen och fas 4 innebär att du skakar repet med hela armen. Belöna som alltid med att upphöra med obehaget så fort hästen gör rätt eller gör en ansats till att göra det. Låt gärna hästen stå kvar där ute så att den lär sig att den får vara ifred när den stannar kvar och står stilla.


För att joja tillbaka hästen använder du faserna pekfinger, långfinger, ringfinger, lillfinger. Det är viktigt att du med din kropp bjuder in hästen mot dig, dvs att du öppnar upp din ’’bubbla’’ och nästan lutar dig lite bakåt och att du visar hästen även med ditt ansiktsuttryck att den är välkommen att komma mot dig. När hästen har lärt sig grunderna i yo-yo game skall du kunna backa hästen ett steg i taget, stanna hästen, få den att komma emot dig ett steg i taget. I början är det inte så viktigt att hästen backar rakt bakåt, men när hästen har lärt sig att backa kan man även börja korrigera riktningen.


Femte leken: Circling game – cirkelleken


Cirkling game är mer än longering. Det går ut på att sända hästen ut på en volt men det är både en mental och en fysisk övning där hästen skall lära sig att hålla riktning och gångart till dess att man ber den att göra annat. Faserna i övningen är att man i fas 1 sänder ut hästen (zon 1) genom att leda (i repet) och på så vis flytta framdelen utifrån dig, lyfta (fas 2)änden av repet i din andra hand (fokus på zon 1), svinga repet (fas 3)och slutligen toucha/träffa zon 1 (fas 4). Sedan tillåter vi hästen att gå runt oss och vi står stilla i mitten utan fokus. Om hästen tvekar och kommer in till oss igen så börjar vi om från början (ingen bestraffning för att hästen söker sig till oss, bara skicka ut den igen). Hästen lär sig ganska snart att den får vara ifred ute på volten och börjar slappna av och gå i rätt form. Hästen skall gå minst två varv (så mycket respekt kan vi kräva) men max fyra varv åt varje håll (annars blir hästen uttråkad och tappar uppmärksamheten). När vi kallar in hästen använder vi driving game mot fas 4 vilket innebär att vi flyttar hästens bakdel från oss så att framdelen kommer mot oss. Om hästen vill komma för nära, flytta bak till säkerhetsavstånd genom stadigt tryck. När hästen står still där den skall stå, avsluta med friendly game och låt hästen vara lite grann.


Sjätte leken: Sideways game – sidleds leken


Att kunna förflytta sig i sidled är viktigt för att hästen skall utveckla sina svävande rörelser. Denna övning dämpar heta hästar och lägger grunden för bl a lyckade galoppombyten. För att lära sig själv och hästen detta är det lämpligt att i början ta hjälp av en vägg eller ett staket. Man sänder hästens framdel (faserna är samma som i circling game, dvs leda, lyfta, svinga, toucha) mot staketet och flyttar sedan bakdel (zon 4), framdel (zon 2), bakdel, framdel osv. Det är viktigt att ha fokus högt ovanför hästens rygg och att ge hästen långt rep så att man inte hindrar dess rörelser.


Sjunde leken: Squeeze game – klämleken


Denna leks syfte är att få hästen mindre klaustrofobisk. Hästen kommer att bli lugnare och modigare och det kommer att bli lättare att lasta hästen. Det är en halv circling game där man sänder ut hästen och låter den gå mellan saker (t ex sig själv och staket), över saker (att hoppa är squeeze game!), under saker och så småningom in i t ex en transport.


Utrustning:


För att leka de sju lekarna behöver man till att börja med bara en repgrimma och ett 12-fots rep. Anledningen att man bör använda just en repgrimma är att den, när inget tryck läggs på den, är så lätt att den knappt känns men att den samtidigt är så pass skarp att du kan vara effektiv när du sätter tryck i repet. Det speciella 12-fots repet är tungt och mycket tätslaget och har en kraftig och tung hake. Detta för att det skall kännas i grimman även när du gör små, fina rörelser längst ut i repet. Fortsättningsvis behöver du en s.k. carrot stick. Detta är din förlängda arm och du använder den att göra friendly game med och att sätta tryck på hästen. Carrot sticken kan användas med eller utan savvy string. Utan string är det lättare att utföra stadigt tryck med sticken och med stringen har du en längre räckvidd.


Hur länge ska man leka?


Som med allting annat: avsluta när det går som bäst! Även om du har haft ett mål eller en plan när du börjat leka med din häst så får du inte vara rädd för att ompröva den om det inte går som du vill. Nöj dig med att ha fått en bra framdelsförflyttning i porcupine game om det skulle vara så att du fick gå tillbaka till den leken efter att inte ha lyckats med ditt ’’sänd’’ i t ex circling. Avsluta på ett positivt sätt. En tumregel är att inte tjata. Alla hästar är olika och tröttnar olika fort och har du en häst som snabbt tröttnar (och då även förmodligen lär sig fort) så måste du vara extra noga med att inte hålla på för länge med samma moment. Har du däremot en häst som lär sig långsamt kan du behöva hålla på längre än vad du själv hade tänkt för att få den att förstå vad det är du vill.


Sammanfattning:


Detta är en mycket kortfattad beskrivning av allt vad horsemanship innebär och täcker endast en del av vad Level 1 innebär. Någonting som är viktigt är att du alltid skall ha ett mål, en plan, redan när du går och hämtar in din häst från hagen. Detta kommer att hjälpa dig att fokusera och du kommer att utstråla en bestämdhet som gör att hästen känner ditt ledarskap.


Avslutningsvis, lite inspiration att ta med hem och fundera på tills vi ses igen:


The philosophy of Horsemanship


Two hearts,


one beat


to


the ground


Work on yourself,


play with your horse


Make the right thing easy


and the wrong


thing difficult


Let your idea become


his idea


Do all it takes and nothing more,


then try to do less