Programridning

Programridning


Vi anordnar under året ett antal programridningar för olika domare.


Pris varierar lite beroende på domare.


Rosett finns att köpa vid godkänd ritt över 50%


Datum för planerade programridningar 2017


  • 28/7 - Lena Mårtensson
  • 18/8 - Christina Hansen
  • 2/9 - Lena Mårtensson


Anmälan görs via vårt bokningssystem