Hundarna

Våra fybenta familjemedlemmar!


På Stewart Ranch har det bott som mest 3 hundar och idag finns det 2 st kvar på ranchen. Det är Sammy och Nita. Det är 2 st vita schäfrar. Läs mer om dem på deras sidor.