IRBEHANDLING

TEAMET

IR-BEHANDLARE
SANDRA LEEMAN

VAD ÄR IR?


IR-terapi är en ny unik form av akupunktur, där man använder ett långvågigt pulserande infrarött-ljusför attstimulerakroppens akupunktur/meidian system, och på så sätt stimulera igång kroppens egna självläkande förmåga.

VAD KAN BEHANDLAS?


  • Svårläkta sår
  • Sen och muskel sträckningar
  • Svullnader
  • Olika typer utav muskelinflammationer
  • Hudproblem


  • Mag och tarm problem
  • Luftvägsproblem
  • Mekanikproblem, vissa ryggproblem och rörelse hältor
  • Beteendestörningar
  • Allergier
Stewart Ranch

Vi har ett sammansatt TEAM för att täcka alla aspekter av djurens hälsa och utbildning

EN VIKTIG PUSSELBIT

IR-Behandlarens bidrag till helheten.


För att kunna prestera behöver vi veta att hästen inte har ont och att kroppen har möjlighet att fungera som den ska.

IR behandlare Sandras bidrag till Teamet är en viktig del i hästens hälsa och välmående. Hon hjälper oss att säkerställa att hästen mår bra och inte är begränsad eller förhindrad att göra det du kräver av den. 

På Stewart Ranch kan vi med hjälp av Sandra Leeman arbeta med att mjukgöra hästens muskler.
Vi vill ställer aldrig ett krav på hästens som den inte kan klara av.

Sandra är en del av teamet som arbetar med hälsa och välmående hos både dig och dina djur.