VBR

TEAMET

VBR-INSTRUKTÖR LENA GUNNARSSON

SAMVERKAN


  • Arbetar med dig för att du ska ha en självbärighet och egen balans.
  • Ser över din sitts i din sadel och provar ut andra sadlar för din bästa sitts vid behov.
  • Behandlar din kropp för bästa position i sadeln och analyserar därefter din position i sadlen i ett ridprov.
  • Samverkar med Cliptillverkaren och sadelutprovare.

FIFLOSOFI


Enligt min kliniska erfarenhet som sjukgymnast och OMT-specialist krävs det både manuell behandling och specifik alternativ träning för att nå målet, dvs kunna rida balanserat, centrerat och med så små hjälper som möjligt.

                                        - LENA GUNNARSSON

VBR

Vital Balance Riding
Att sitta och själv vara i balans först för att sedan hitta samma balans i en sadel som till sist ska ligga bra på din häst och skapa bästa förutsättningar för er tillsammans.

Stewart Ranch

Vi har ett sammansatt TEAM för att täcka alla aspekter av djurens hälsa och utbildning

EN VIKTIG PUSSELBIT

VBR-instruktörens bidrag till helheten.


För att kunna prestera behöver vi ha den fysiska möjligheten att sitta i balans över hästen.

VBR-instruktören och fysioterapeauten Lenas bidrag till Teamet är en viktig del i att skapa ett ekipage i balans och ge hästen bra möjligheter att genomföra det du ber den om. Hon hjälper oss att säkerställa att du kan sitta i balans i din sadel i första hand innan hon kontrollerar att din sitts är centrerad och självbärande även i din ridning. 

När du kommer till Stewart Ranch kan vi med hjälp av Lena och Equestrianfysio utreda varför ett problem eller beteende finns.
Vi vill ställer aldrig ett krav på hästens som den inte kan klara av.

Lena är en del av teamet som arbetar med sadelanpassning samt hälsa och välmående hos både dig och dina djur.